Over deze Site

De claim op uw AOV, De Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze site is gewijd aan de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

U weet wel: die verzekering waar u jarenlang premie voor betaalt, en als de verzekeraar dan moet uitkeren, dan vist u achter het net.

Wellicht is dat iets te scherp gesteld: vaak wordt een claim op goede gronden afgewezen. Maar heel vaak ook niet. Zoals u op deze site kunt lezen wordt verreweg het grootste deel van de zaken door de verzekerde aangespannen én gewonnen. En op deze site ziet u maar het topje van de ijsberg: in de meeste zaken komt het helemaal niet tot een procedure.

Medische beoordeling
In de medische beoordeling gaat het vaak mis doordat de dokter die uw beperkingen vaststelt u alleen op papier beoordeelt. Hij onderzoekt u niet zelf, en heel vaak kan hij dat ook niet, omdat hij niet gespecialiseerd is in het vaststellen van beperkingen.

Als u vervolgens bij de verzekeraar bezwaar aantekent tegen deze beoordeling dan blijft deze zelfde arts verantwoordelijk. De arts ervaart de bezwaren vaak als een aanval op zijn beoordeling, is bang voor gezichtsverlies en graaft zich samen met de verzekeraar diep in de loopgraven in. Wat bij UWV standaard is: dat een (bezwaar)arts uw mogelijkheden nog eens beoordeelt, moet bij de particuliere verzekeraars zwaar bevochten worden.

Arbeidsdeskundige beoordeling:
Ook bij de arbeidsdeskundige beoordeling gaat er vaak van alles mis. Naast de menselijke fouten die ook daar worden gemaakt, zijn er ook wat structurele weeffoutjes:
- U wordt bijvoorbeeld beoordeeld op basis van “deeltaken”: u bent plafondmonteur, en de verzekeraar is het met u eens dat u dát niet meer kunt, maar u besteede ook 40% van de tijd aan werving, administratie, reistijd en werkvoorbereiding en dát kunt u nog wel! U bent dan in de visie van sommige verzekeraars slechts 60% arbeidsongeschikt voor uw eigen beroep. 

- Het komt ook voor dat u afgescheept wordt met een urenbeoordeling: voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid kon u 40 uur werken, daarna ook nog, dus u ontvangt geen uitkering. Ook al staat vást dat u voor het ongeval € 100,00 per uur kon verdienen en daarna nog maar € 50,00.

Rechtsbescherming:
Helaas schiet ook de bescherming die het Nederlandse recht biedt ernstig tekort. Daar zijn twee redenen voor:

- U heeft door arbeidsongeschiktheid al een forse vermindering in uw inkomen ervaren. Ook toen de verzekeraar nog uitkeerde: bijna niemand verzekert immers 100% van zijn inkomen. De situatie wordt onmogelijk als de verzekeraar geen uitkering meer betaalt. In heel veel gevallen staan de deurwaarders dan op de stoep.

- Er is een noodsituatie aan de orde, en daar is de huidige civiele procedure niet op ingesteld. Het kost veel te veel tijd om bijvoorbeeld een medisch onderzoek af te ronden en de kosten die uit de procedures kunnen voortkomen zijn onacceptabel hoog. U wordt door het tijdsbeslag uitgerookt en door de kosten afgeschrikt. 

Waarom deze site:
De hoeveelheid terechte zaken die om deze twee redenen nooit door een rechter beslist zullen worden is onacceptabel hoog. Deze site is bedoeld om de inschatting van uw kansen en bedreigingen in een zaak te verbeteren.

Ofschoon de makers van deze site, Dennekamp Advocaten, enkel optreden voor de verzekerden is deze site ook bedoeld voor de verzekeringsmaatschappij, de rechtshulpverlener en de rechterlijke macht.

Het is bijzonder belangrijk dat er een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen bestaat: deze site is bedoeld om daaraan bij te dragen.

Joomla SEF URLs by Artio